OZ 1993


 

Forsidebilledet: EDR's nye vimpel, der kan købes hos Radioamatørernes Forlag. (Foto OZ7IS).

   
 

 


 

Forsidebilledet: Diodemodtager fra radioens barndom. Kan beses på EDR's museum, sammen med mange andre sager fra tidligere tiders amatørradio. (Foto: OZ8SQ)

   
 

 


 

Forsidebilledet: Amatør TV. Øverst fast TV (foto: OZ9ZI) og nederst farve SSTV på PC'er. (Foto: OZ2LW)

   
 

 


 

Forsidebilledet: OZ5KH med sin pejleantenne. (Foto: XYL)

   
 

 


 

Forsidebilledet: Antennearbejdet i Hvidovreafdelingen. (Foto: OZ1FYG).

   
 

 


 

Forsidebilledet: "Musikkens redskaber". (Foto OZ1DKG)

   
 

 


 

Forsidebilledet: Sommer QTH. (Foto: OZ1DKG)

   
 

 


 

Forsidebilledet: En eftertragtet DX'er BV2A/BV2B. (Foto: OZ8RO)

   
 

 


 

Forsidebilledet: Bo, SM5CJV, præsenterer sin 2 meter pejlemodtager. Læs nærmere s. 548. (Foto: OZ9VA).

   
 

 


 

Forsidebilledet: DX-pedition. Stemningsbilleder fra OZ1LFG Jespers (og co.) tur til Kingman Reef. (Foto: OZ1LGF)

   
 

 


 

Forsidebilledet: Lidt nostalgi fra radioamatørernes museum. National kortbølgemodtager anno 1935. (Foto: OZ5SQ)

   
 

 


 

Forsidebilledet: OZ1XJ, Andrew, fejrer den nye antenne (en Sommer XP707) med stil og champagne. (Foto: Thomas Jørgensen)