OZ 2005


 

Forsidebilledet: Antennerejsning hos OZ7AMG på field-day (Foto: OZ1LLE)

2 Redaktionelt
Goddag og farvel
5

70 MHz powermodul PA
OZ2M beskriver PA-trinet til december nummerets transverter

10

Ændring af ERMES PA-trin fra klaase C til klasse AB drift
OZ9PP har ændret dette fine trin fra klasse C til klasse AB drift

12

Ombygning af VSWR meter, nok mest for HF begynderen
Fra 27 MHz til hele HF-området. TR fortæller hvordan.

14

Hvor langt rækket repeateren
TR har set nærmere på repeaternes dækning

18

Fra Whisky til Dummyload
OZ2DM fik en flaske i brugbar emballage

20

Elecraft's nye QRP transceiver KX1
OZ8BN har bygget denne fikse station og fortæller om sine erfaringer

21

Elektronikkens 100-års jubilæum

19

Rettelse
70 MHz transverter 12/04 side 689

Fra andre blade:

19

Mobil QRV.
Radiofjernstyret antenneomskifter.
Rhombic Antenne.

Spalteredaktionerne:
22 Contestmanager og HF-aktivitetstest
27 Diplomjagten
28 DX-nyt og frekvensforudsigelser
34 VHF/UHF/SHF-redaktionen
40 SWL-hjørnet
41 CW-spalten
42 SSTV-spalten
43 Det nostalgiske hjørne:
OZ7HS, Harald, eksperimenterende amatør hele livet
Eksperimenterende Danske Radioamatører:
3 Foreningsinformation
3 Godt nytår
44 EDR-nyt
44 Monitoring system VHF/UHF
46 Nyt fra afdelingerne
57 Silent key
OZ7UO Ole Sten Jensen
OZ8MX Svend Larsen
OZ7PO Poul Erik
58 Læsernes mening
60 Amatørannoncer
  OZ spot
26 QRSS
45 Museumsfolk
59 Experimental Methods in RF Design
  Tillæg
  Indholdsfortegnelse for OZ 2004

 


 

Forsidebilledet: Der køres 6 m test fra OZ9KY. OZ6EI forrest og OZ1DD. (Foto: OZ6EI)

62 Redaktionelt
Begynderstof
65

Simpel transportabel antenne
OZ7BQ beskriver en rigtig transportabel antenne

67

Om brugen af PC strømforsyninger til drift af radioer
TR checker om sådan en PC forsyning kan bruges til radioen

70

Lidt om tab i coaxialkabler - mest for begynderen
Teknisk redaktør forklarer

72

Universal radiokontroller Mk. III
Tredje udgave af Gladsaxe afdelingens kontroller

74

Transformere og andet godt, mest til HF
OZ8NJ forklarer om transformere og ferrit

Fra andre blade:

69 Byggesæt til en SSB/W transceiver
73 Effekt er ikke bare effekt.
Transportabel magnetantenne,
76 Frontend til 2 m transceiver.
40 A switch mode powersupply.
Spalteredaktionerne:
80 Contestmanager og HF-aktivitetstest
86 QRP
87 Diplomjagten
88 DX-nyt og frekvensforudsigelser
92 VHF/UHF/SHF-redaktionen
102 CW-hjørnet
103 SWL-spalten
103 Rævejægeren
104 SSTV-spalten
105 Det nostalgiske hjørne:
OZ1BPB besøgte Harald i 1979
Eksperimenterende Danske Radioamatører:
63 Foreningsinformation
63 En dejlig hobby
78 Tur til Litauen
106 EDR nyt
107 HB-nyt
110 Nyt fra afdelingerne
119 Silent key
OZ8KEM Kaj Erik Maiborg Hansen
OZ8ES Ejvind Schou
OZ7NR Heinrich Brinckmann
120 Amatørannoncer

 


 

Forsidebilledet: OZ1JX med sin 80 m GP forsynet med 62 radialer. (Foto: OZ1ADL)

125 70 MHz lavpasfilter
OZ2M gør transverteren fra dec. og jan. OZ komplet
126

67 Hz generator til AO-51 satellitten
En fiks løsning beskrevet af OZ6SR

128

Måling af SSB fasestøj fra oscillatorer
TR har lavet en enkel måleopstilling, der gør det muligt at måle fasestøjen uden spektrumanalysator

135

Modifikation/reparation af PA-trin og CW nøgleindgang i IC-703
OZ1LQO har kureret denne stations børnesygdomme

138

Om brugen af amatørradio i motorkøretøjer
TR gennemgår reglerne

140

PSK-31 på Mac'en - En kort beskrivelse af "DarwinPSK"
OZ1LQO fik computeren dresseret til at køre PSK-31

143

Teknisk brevkasse

144

Rettelse
Elektronisk belastning OZ november 2004.
Transformere og andet godt mest til HF OZ februar 2005.

144

Litteratur nyt
Wireless for the Warrior vol. 4

145

Digitalt fotografi - elektronisk billedregistrering for radioamatører
OZ5RB løfter sløret for pixels, dots og andre begreber

Fra andre blade:

127 Retningsantenne med fasede vertikaler
139 Nostalgi - WW II radio og radar.
Vertikaldipol til 5 bånd.
Spalteredaktionerne:
149 Contestmanager og HF-aktivitetstest
154 DX-nyt og frekvensforudsigelser
160 VHF/UHF/SHF-redaktionen
165 CW-hjørnet
166 SWL-spalten
167 SSTV-spalten
168 Det nostalgiske hjørne:
OZ8BN, Bent Nielsen. Kortbølgeamatør, hvordan?
Eksperimenterende Danske Radioamatører:
123 Foreningsinformation
123 Tid til det nære
169 EDR nyt
171 Nyt fra afdelingerne
180 Læsernes mening
181 Silent key
OZ8HT Hans August Petersen
OZ1GZB Axel Pedersen
OZ7AHV Kjeld Erik Herrmann
OZ3RC H. Bro Nielsen
OZ8LM Leif Møllebro
OZ1HJV Erik Gørlyk
OZ1LBZ John "Senior" Bjerritsgaard
OZ7UC Johannes Lindegaard
184 Amatørannoncer
OZ spot
148 Busradio af OZ1ASF (OZ Juli 2004)

 


 

Forsidebilledet: Fiddler on the roof, alias OZ8BN (Foto: OZ7WG)

186 Redaktionelt
Info til forfattere af teknisk stof i OZ
189

En 24 V 200 W strømforsyning for en tier
TR har ombygget en PC-forsyning til 24 V

192

Skaladrev til digital skala
OZ6T har bygget en skala

194

AP2000 "nok en gang"
Tips fra OZ5GI til ombygningen af denne radio

196

DDS VFO/signalgenerator/sweeper
TR har bygget en alsidig DDS

197

Solen, jorden, ionosfæren
OZ8EM har oversat en artikel om de faktorer, der betyder noget for udbredelsesforholdene

200

Målinger på OZ2DM's dummyload fra OZ januar 2005
OZ7S har haft måleudstyret fremme

201

Modtagerfølsomhed eller: Hvorfor kan jeg ikke høre repeateren
TR forklarer

203

Rettelse
70 MHz powermodul OZ januar 2005

Fra andre blade:

193 Jævnspænding gennem coaxkabler
205 Digitaliseret tale på kortbølge
Spalteredaktionerne:
206 Contestmanager og HF-aktivitetstest
211 Diplomjagten
212 DX-nyt og frekvensforudsigelser
218 SWL-spalten
219 VHF/UHF/SHF-redaktionen
223 Rævejægeren
224 CW-hjørnet
226 QRP
227 SSTV-spalten
228 Det nostalgiske hjørne:
OZ8BN, mod licens og seriøs ham - Fortsat fra marts.
Eksperimenterende Danske Radioamatører:
187 Foreningsinformation
187 Medlems service
204 Radiofyr - altid til tjeneste !
230

EDR nyt

234 Nyt fra afdelingerne
246 Silent key
OZ2JFK Flemming
OZ5OT Olaf Truelsen
OZ5BS Bent Aaboe Sørensen
248 Amatørannoncer
OZ spot
203 TNC-modem til USB-port

 


 

Forsidebilledet: OZ4CB Carl ved Frihedsmuseets amatørstation 5. maj 2004. (Foto: OZ9DC)

253 To antenner til 70 MHz
De seneste måneders 70 MHz konstruktioner skal naturligvis tilsluttes en antenne. Den beskriver OZ2M
257

Udstrålingsmålinger på Telcom TalkEasy TE-150
OZ7S har målt hvad en ombygget PMR kan.

260

Collinear antenne af coaxialkabel
OZ3QY har lavet en 70 cm antenne

263

Nogle målinger på en DDS med kredsen AD9850
TR har kigget på, hvad der egentlig kommer ud af en DDS

266

Digitalt interface til Yaesu FT-847
OZ4EI sætter transceiveren til PC'en.

267

Teknisk brevkasse

Fra andre blade:

288 Nordpol 32
Spalteredaktionerne:
274 Contestmanager og HF-aktivitetstest
278 Diplomjagten
279 DX-nyt og frekvensforudsigelser
282 Rævejægeren
283 VHF/UHF/SHF-redaktionen
289 QRP
290 CW-hjørnet
291 SWL-spalten
292 SSTV-spalten
293 Det nostalgiske hjørne:
OZ8BN, Bent, Hobby og/eller profession? Fortsat fra OZ april 2005.
Eksperimenterende Danske Radioamatører:
251 Foreningsinformation
251 EDR's organisationsform
269 Båndplaner - hvad er det?
271 9,5 gange 12
294

EDR nyt

295 Regler for EDR's VF field-day 2005
297 Støtteforeningen for OZ7IGY dannet
298 Nyt fra afdelingerne
307 Silent key
OZ1KVH Thomas L. Hansen
308 Amatørannoncer
OZ spot
259 Man binder os på mund og hånd
268 Historisk radiostation genåbner 1. Juni

 


 

Forsidebilledet: Nina 8 år, datter af OZ1DJJ som antennerotor medens far kører 4 m. (Foto: OZ1DJJ).

310 Redaktionelt
Et nyt nummer
313 Peak-Envelope Powermeter
OZ1FUS beskriver et meter, der egner sig til bl.a. tuning af rørtrin til 1296 MHz
317

En forstærker med retningsbestemt tilbagekobling
OZ1ASF har oversat en interessant artikel fra QEX

320

100 MHz klokoscillator primært til DDS formål
De seneste numre har vi bragt artikler om støj i DDS-VFO'en. Her viser TR hvorledes det kan minimeres.

325

IW3HEV's antenneanalysator
TR anmelder og forklarer

330

QROlle - en SSB-transceiver til 20 og 80 meter
Første del af en konstruktion, der har fået stor succes i Sverige

Fra andre blade:

316 Er din strømforsyning sikker?
Fjernbetjert PA-trin
319 All band antenne
Renovering af ældre rotor
332 Kompakt portabel yagi til 2 meter .
Manipulator til keyeren
Spalteredaktionerne:
335 Contestmanager og HF-aktivitetstest
341 Diplomjagten
342 DX-nyt og frekvensforudsigelser
346 VHF/UHF/SHF-redaktionen
351 CW-hjørnet
352 SWL-spalten
353 QRP
354 SSTV-spalten
355 Det nostalgiske hjørne:
Børge Haagensen, VE7VB, ex-OZ4G, ex-OX3ME og ex-OX3UE
Eksperimenterende Danske Radioamatører:
311 Foreningsinformation
311 Visioner
319 QRV fra klubstationerne
333 70 MHz båndplanens finurligheder
356

Nyt fra HB

358 Nyt fra afdelingerne
367 EDR's HF field-day for lokalafdelinger 2005
368 Amatørannoncer
OZ spot
332 Radiostation Grimeton SAQ/SA6Q
340 OZ7IGY's nye QTH