Elektronikblade

Da jeg voksede op tilbage i halvfjerdserne var computeren endnu ikke begyndt at melde sin ankomst eller bare begyndt at kunne anes i horisonten. Intet antydede, at TV'et få år senere ikke ville have status som hjemmets eneste og altrådende husalter (på trods af, at der dengang kun var én enkelt dansk TV-kanal! Og fra midten af halvfjerdserne adgang til to svenske, der på grund af vejret desværre jævnligt var overdrysset med "sne", takket være fællesantenneanlægget fra AN-TV/Stofa....). Alle teknik-interesserede drenge med respekt for sig selv var derfor dybt optaget af elektronikkens verden. Denne tingenes tilstand ændrede sig dog drastisk i løbet af firserne, hvor hjemmecomputeren begyndte at gøre sit indtog.

Som følge af sin manglende tilstedeværelse var kioskerne derfor ikke præget af en større stabel computerblade men i stedet for af elektronikblade. Skiftet fra den ene til den anden type skete meget brat: De første egentlige computerblade på dansk begyndte at dukke op i kioskerne omkring 1983 - og med udgangen af firserne havde de næsten helt aflivet elektronikbladene.

Er man som jeg meget interesseret i elektronik og ikke udelukkende i computere, må man erkende, at det i dag ikke længere er muligt at finde danske blade om emnet i kioskerne. Og også internationalt set er udbuddet faldet meget drastisk.

Jeg har derfor valgt at lave et lille hjørne på min hjemmeside til at lave indholdsfortegnelser over nogle af de blade, jeg selv studerede med største fascination, fra jeg som 9-årig tilbage i juni 1975 købte mit første blad, juni-nummeret af Populær Radio.

Jeg planlægger pt at beskrive følgende blade:

Elektronics Today International (ETI)   Engelsk elektronikblad. Er idag opslugt af Popular Electronics.
HiFi & Elektronik 1980 - 1998  
High Fidelity 1967 - ? Lever i bedste velgående - men er også snarere fokuseret på færdige apparater end på konstruktioner.
Håndbog for datamat-amatører 1977 - 1978 Nok Danmarks første computerblad. Nåede dog ikke ud til særlig mange læsere - dertil var markedet for snævert!
Ny Elektronik 1976 - 1989  
OZ 1929 - ? Radioamatørernes månedlige foreningsblad - har nu været udgivet i 75 år!
Populær Elektronik + High Fidelity 1968 - 1988  
Populær Radio 1928 - 1981  
     

 

Seneste update 28. maj 2004